תהליך רישוי בנייה

כל בנייה חייבת על פי חוק בקבלת אישורים ממוסדות שונים בעירייה ומחוצה לה והרשות המקומית אחראית על האכיפה והפיקוח , באמצעות האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה. פעילות האגף נעשית תוך שמירה על זכויות הקנייניות של מבקש הבקשה ועל זכויות שכניו וסביבתו.

האגף לרישוי ולפיקוח על הבנייה משמש מוקד מידע מקצועי בנושא רישוי בנייה – הן מבחינת מהות התכנון והרישוי והן מבחינת אירגונית תהליכית. האגף הינו הזרוע המקצועית העיקרית של ועדות / רשות הרישוי השונות. האגף בוחן את מידת התאמת הבקשה לדרישות החוק והתקנות , בראיה פרטנית וכוללת של התכנון והבנייה , כבסיס להחלטת הועדה / רשות הרישוי על מתן או אי מתן היתר.

לרוב, עבודות הבנייה יש לבצע את כל תהליך הרישוי ולקבל היתר בנייה , המהווה אישור מהוועדה המקומית לכך שתכנון הבניין תואם לתוכניות המאושרות ולדרישות הוועדה. ישנן מספר עבודות בנייה שמצריכות דיווח בלבד – פטור מהיתר. גם בפטור מהיתר הבנייה חייבת להיות בהתאם לדרישות הועדה המקומית והתוכניות המאושרות.

תהליך רישויי הבנייה מורכב מ-5 אבני דרך מרכזיות:

  • התקשרות עם עורך בקשה.
  • קבלת מידע להיתר.
  • תכנון – הכנת בקשה להיתר.
  • קבלת היתר בנייה.
  • מהלך הביצוע.
עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים

    דילוג לתוכן